لیست قیمت لپ تاپ های پیشنهادی

لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ ایسوس Asusلیست قیمت لپ تاپ ایسوس Asus

Asus A550A Intel core i3 4010U1.70GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.5لپ تاپ گارانتی بین الملل1,840,0001,880,000
Asus A555 Intel core i5 4200U2.60GHz61TB15.6GeForce GT820M 2GB2.30لپ تاپ گارانتی الماس + White-2,180,000
Asus F102 AMD A41.0GHz450010.1AMD Radeon 5121.1لپ تاپ گارانتی اصلی-1,245,000
Asus F550LD Intel core i7 4510U2~3.1GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی بین الملل+NOTOUCH2,350,0002,384,000
Asus Flip TP550 Intel core i3 4010U1.70GHz41TB15.6GeForce GT820M 2GB2.6لپ تاپ گارانتی اصلی-1,945,000
Asus G551JM Intel core i7 4710HQ2.5~3.5GHz875015.6GeForce GTX860M 2GB2.7لپ تاپ گارانتی بین الملل3,550,0003,590,000
Asus K450 Intel core i5 4200U1.6~2.6GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی-1,880,000
Asus K451LB i7-6GB-1TB-2GB Intel Core i7 4500U1.8~3 GHz61TB14GeForce GT 740M 2GB2.0لپ تاپ گارانتی الماس+پک-2,430,000
Asus K451LB i7-6GB-1TB-4GB Intel Core i7 4500U1.8~3 GHz61TB14GeForce GT 740M 4GB2.0لپ تاپ گارانتی الماس+پک-2,560,000
Asus K551LN i5-6GB-1TB-2GB Intel core i5 4200U1.6~2.6GHz61TB15.6GeForce GT840M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی-2,285,000
Asus K555A Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz61TB15.6GeForce GT720M 2GB2.5لپ تاپ گارانتی اصلی-2,185,000
Asus N550JK i7-16GB-1TB-4GB Intel Core i7 4700HQ2.4~3.4GHz161TB15.6GeForce GTX 850M 4GB2.6لپ تاپ blueray4,230,0004,270,000
Asus N550JK i7-8GB-1.5TB-4GB Intel core i7 4700HQ2.4~3.4GHz81.5TB15.6GeForce GTX850M 4GB2.6لپ تاپ گارانتی اصلی-3,750,000
Asus N550JV Intel Core i7 4700HQ2.4~3.4GHz81TB15.6GeForce GT 750M 4GB2.6لپ تاپ گارانتی سریر FullHD-SUB3,460,0003,500,000
Asus N551JQ Intel core i7 4710HQ2.5~3.5GHz121TB15.6GeForce GTX845 2GB2.7لپ تاپ گارانتی سریر-3,570,000
Asus N56JN i7-12GB-1TB-4GB Intel core i7 4700HQ2.4~3.4GHz121TB15.6GeForce GTX840M 4GB2.63,500,0003,540,000
Asus TP550LD i7-6GB-1TB-2GB Intel core i7 4510U2.0~3.10GHz61TB15.6GeForce GT820M 2GB2.6لپ تاپ گارانتی اصلی-2,790,000
Asus Vivo Book F550LD Intel core i7 4510U2.0~3.1GHz81TB15.6GeForce GT820 2GB2.5لپ تاپ گارانتی اصلی-2,560,000
Asus VivoBook S551LB i5-4GB-750GB-2GB Intel Core i5 4200U1.6~2.6 GHz475015.6GeForce GT 740M 2GB2.4لپ تاپ گارانتی سریر+TOUCH-2,270,000
Asus X200 Pentium 2117-4GB-500GB-Intel Pentium 2117U1.80GHz450011.6Intel HD Graphics1.24لپ تاپ w8+Touch1,270,0001,310,000
Asus X200CAB Intel pentium 21171.8GHz450011.6Intel HD Graphics1.2--
Asus X200MA Intel celeron 28302.16~2.41GHz450011.6Intel HD Graphics1.24لپ تاپ w8+Touch1,210,0001,250,000
Asus X452 2117-4GB-500GB-1GB Intel Pentium 2117U1.80 GHz450014.1Radeon HD 8530M 1GB2.1لپ تاپ گارانتی سازگار+White-1,380,000
Asus X452LD Intel Core i5 4200U1.6~2.6GHz450014GeForce GT 820M 1GB2.1-1,830,000
Asus X453 Intel Celeron N2840UUP 2.41GHz250014Intel HD 4000لپ تاپ گارانتی سازگار-1,130,000
Asus X455LN i7-8GB-1TB-2GB Intel core i7 4510U2.O~3.10GHz81TB14.0GeForce GT820 2GB2.1-2,450,000
Asus X54C Intel Pentium B9602.20 GHz232015.6Intel HD2.6لپ تاپ گارانتی الماس باتری 4 سلولی1,350,0001,390,000
Asus X550 DP AMD A8 5550M81TB15.6AMD Radeon 8670M 2GB2.26-2,130,000
Asus X550LD i7-6G-1T-2GB Intel core i7 4500U1.8~3.0 GHz61TB15.6Geforce GT820M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی2,500,0002,510,000
Asus X550LD i5-4G-1TB-2GB Intel core i5 4200U1.6~2.6GHz41TB15.6Geforce GT820M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی2,110,0002,100,000
Asus X551 Intel Celeron N28151.86~2.13GHz250015.6Intel HD Graphics2.1900,000940,000
Asus X552 L Intel Pentium N35402.16~2.60GHz450015.6GeForce GT710 1GB2.45لپ تاپ گارانتی اصلی-1,450,000
Asus X552LD Intel core i5 3337U1.8~2.7GHz450015.6GeForce 820M 1GB2.3لپ تاپ آواژنگ1,830,0001,840,000
Asus X552LD i3-4GB-500GB-Intel Intel core i3 3217U1.8GHz450015.6Intel HD Graphics2.4--
Asus X553 Intel Celeron N28302.1~2.4GHz450015.6Intel HD Graphics2.2لپ تاپ گارانتی سازگار+ کیف و موس-1,265,000
Asus X555 Intel core i7 4510U2.0~3.10GHz81TB15.6GeForce GT820M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی-2,560,000
Asus X555LN i5-4GB-1TB-2GB Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz41TB15.6GeForce GT820 2GB2.3لپ تاپ گارانتی اصلی-2,130,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ دل Dellلیست قیمت لپ تاپ دل Dell

Dell Inspiron 3521A Intel core i3 3217U1.8GHz450015.62.35-1,570,000
Dell Inspiron 3537 B Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz161TB15.6AMD Radeon HD 8670 2GB2.3-2,640,000
Dell Inspiron 3537A Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz81TB15.6AMD Radeon HD8670 2GB2.3-2,330,000
Dell Inspiron 3537C Intel core i5 4200U1.6~2.6GHz475015.6AMD Radeon HD8670 2GB2.3-1,920,000
Dell Inspiron 3542 B Intel core i3 4005U1.70GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.1-1,580,000
Dell Inspiron 3542A Intel core i5 4210U1.70~GHz81TB15.6GeForce GT820M 2GB2.1-2,125,000
Dell Inspiron 3542B Intel Celeron 28402.1GHz250015.6Intel HD Graphics2.1-1,070,000
Dell Inspiron 3542C Intel core i7 4510U2.0~3.10GHz81TB15.6GeForce GT820M 2GB2.1--
Dell Inspiron 5423 Intel core i5 3317U1.7GHz450014.0AMD Radeon 1GB1.8--
Dell Inspiron 5423 i3-4GB-500GB-Intel Intel core i3 3217U1.80GHz450014.0Intel HD Graphics1.8--
Dell Inspiron 5447 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz450014.1AMD Radeon R7 2GB2.1-2,170,000
Dell Inspiron 5537 Intel Core i7 4500U1.8~3.0GHz81TB15.6Radeon HD 8850M 2GB2.25-2,540,000
Dell Inspiron 7537 Intel core i7 4510Uup to 3.1GHz161TB15.6GeForce GT750 2GB2.6--
Dell Vostro 5470 Intel core i5 4200U1.60GHz450014GeForce GT740M 2GB1.62-2,180,000
Dell Xps L502 i7-8GB-750GB-2GB Intel Core i7 2630QM2.0~2.93GHz875015.6GeForce GT540M (2G)2.7لپ تاپ Win 7/9Cell/BL/3,120,0003,160,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ سونی Sonyلیست قیمت لپ تاپ سونی Sony

Sony VAIO F1532LSG Intel core i7 4500U1.8~3HGz475015.6Geforce GT740M 2GBلپ تاپ FUll hd3,910,0003,990,000
Sony VAIO SVF1532BGXB Intel Core i7 4500U1.8~3GHz850015.6GeForce GT 740M 2GB2.69لپ تاپ گارانتی سریر+FullHD4,000,0004,080,000
Sony VAIO SVF1532SGB Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz161TB15.6GeForce GT740M 2GB2.24,320,0004,400,000
Sony VAIO SVT11213CXB Intel Pentium 35601.20GHz2128SSD11.6Intel HD Graphics0.77--
Sony VAIOSVF1432SSG Intel core i5 4200U1.6GHz475014Geforce GT740 2GB2.4لپ تاپ Touch+بیمه سامان3,610,0003,690,000
Sony VAIOSVF14415CL AMD A10 5745M2.1GHz61TB14ATI 8610 1GB2.2لپ تاپ بیمه سامان2,580,0002,660,000
Sony VAIOSVF1532SG Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz81TB15.6GeForce GT740M 2GB2.24,070,0004,150,000
Sony VAIOSVF15N12 Intel core i5 4200U1.6~2.6 GHz41TB15.5GeForce GT 735 1GB2.19 لپ تاپ FullHD+Touch+16SSD3,520,0003,600,000
Sony VAIOSVF15N26CX Intel Core i7 4500U1.8~3GHZ81TB 1615.6GeForce GT 735M 2GB2.295,680,0005,760,000
Sony VAIOSVT14127CG Intel Core i7 3537U2~3.1GHz4500 2414Intel HD Graphics 40002.1لپ تاپ Touch+UltraBook3,710,0003,790,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ اچ پی HPلیست قیمت لپ تاپ اچ پی HP

HP 355 AMD A4 62101.80GHz450015.6AMD Radeon M240 2GB2.3-1,375,000
HP 355A AMD A8 64102GHz450015.6AMD Radeon M240 2GB2.31,410,0001,440,000
HP Envy15-K009 Intel core i7 4510U2.0~3.10GHz161TB15.6GeForce GTX850 4GB2.4-3,340,000
HP Pavilion 15-D027ee Intel Pentium N35102.00 GHz250015.6Intel HD Graphics2.51,040,0001,080,000
HP Pavilion 15-N264 Intel Pentium 21171.80GHz450015.6AMD Radeon 1GB2.3لپ تاپ مشکی-1,180,000
HP Pavilion 15-P050 AMD A102.10GHz450015.6AMD Radeon R7 N260 2GB2.6-1,565,000
HP Pavilion 15-P051 AMD A10 5745M2.1GHz875015.6AMD Radeon HD8610 1GB5.62-1,800,000
HP Pavilion 15-R139 Intel core i5 4210U1.70~2.70GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.5-1,760,000
HP Pavilion P104 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz475015.6GeForce GT840M 2GB2.5لپ تاپ گارانتی اصلی+SILVER-1,810,000
HP Pavilion P105 Intel core i5 4210U1.70~2.70GHz475015.6GeForce GT840M 2GB2.3-1,810,000
HP Pavilion P107 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz475015.6GeForce GT840M 2GB2.3لپ تاپ گارانتی سریر+سفید--
HP Pavilion P108 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz61TB15.6GeForce GT840M 2GB2.5لپ تاپ گارانتی اصلی+SILVER1,950,0001,950,000
HP Pavilion R113 Intel celeron 28402.16GHz250015.6Intel HD Graphics2.23لپ تاپ گارانتی اصلی+SILVER-1,000,000
HP Pavilion15-G012 AMD Quad coreA82GHz450015.6AMD Radeon HD8570M 1,430,0001,470,000
HP Pavilion15-N259 Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz450015.6GeForce GT740M 2GB2.32,150,0002,190,000
HP Pavilion15-P112 Intel core i7 4510U2~3.10GHz61TB15.6GeForce GT840M 2GB2.30-2,230,000
HP Pavilion15-P115 Intel core i7 4510U2~3.10GHz61TB15.6GeForce GT840M 2GB2.30-2,220,000
HP Pavilion15-R104 Intel celeron N28402.16~2.58GHz250015.6Intel HD Graphics2.5-1,030,000
HP Pavilion15-R112 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.5-1,730,000
HP Pavilion15-R118 Intel core i3 4005U1.7GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.231,460,0001,475,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ ایسر Acerلیست قیمت لپ تاپ ایسر Acer

Acer Aspire E1 570G Intel core i3 3217U1.80GHz450015.6GeForce GT 720M 1GB2.4-1,380,000
Acer Aspire E1 572G i5-4GB-500GB-2GB Intel Core i5 4200U1.6~2.6 GHz450015.6Radeon HD 8750M 2GB2.4-1,670,000
Acer Aspire E5-511 Intel Pentium N35402.16GHz450015.6GeForce GT810M 1GB2.5--
Acer Aspire E5-571G i3-4GB-500GB-1GB Intel Core i3 4030U1.9GHz450015.6GeForce GT 820M 1GB-1,400,000
Acer Aspire E5-571G I3-4GB-500GB-2GB Intel core i3 4005U1.70GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.50لپ تاپ گارانتی اصلی--
Acer Aspire E5-571G I3-4GB-500GB-Intel Intel core i3 4030U1.90GHz450015.6Intel HD Graphics2.50لپ تاپ گارانتی اصلی--
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ لنوو Lenovoلیست قیمت لپ تاپ لنوو Lenovo

Lenovo Essent G5070 Intel Pentium 3558U1.70GHz250015.5Intel HD Graphics2.6-1,000,000
Lenovo Essential B5070 Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz450015.6AMD Radeon 1GB2.5--
Lenovo Essential G5045A AMD E1 60101.35GHz250015.6AMD Radeon HD82102.5--
Lenovo Essential G5045B AMD E160101.35GHz450015.6AMD Radeon 5122.5--
Lenovo Essential G5045C AMD E1-60101.35GHz41TB15.6AMD Radeon R5 1GB2.5--
Lenovo Essential G5045D AMD A6 63101.8~2.4GHz61TB15.6ATI R5 230 2GB2.5--
Lenovo Essential G5070 A Intel Pentium 3558U1.70GHz450015.6Radeon R5 M235 2GB2.4-1,265,000
Lenovo Essential G5070 i7-8GB-1TB-2GB Intel core i7 4500U1.8~3.0GHz81TB15.6AMD Radeon R5 2GB2.5--
Lenovo Essential G5070 Z Intelcore i5 4200U1.6~2.6GHz81TB15.6AMD Radeon R5 M2302.5--
Lenovo Essential G5070F Intel core i3 4010U1.70~3.0GHz250015.6Intel HD Graphics2.2--
Lenovo Flex2 i5-6GB-1TB-2GB Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz61TB15.6GeForce GT840M 4GB2.3--
Lenovo IdeaPad Flex 10 Intel Celeron N28061.6 GHz250010.1Integrated graphics1.2-1,260,000
Lenovo Ideapad Flex2 i5-6GB-1TB-4GB Intel core i5 4210U1.7~2.7GHz61TB15.6GeForce GT840M 4GB2.3--
Lenovo Ideapad G5030 Intel Celeron 28302.16~2.58GHz450015.6Intel HD Graphics2.4-990,000
Lenovo Ideapad G5030A Intel pentium N35402.16GHz450015.6Intel HD Graphics2.4-1,080,000
Lenovo IdeaPad S510p i7 Intel Core i7 4500U1.8~3 GHz61TB15.6GeForce 720M 2GB2.3-2,100,000
Lenovo Ideapad Y5070 Intel Core i7 4710HQ2.50~3.50GHz81TB15.6GeForce GTX-860M 4GB2.4لپ تاپ گارانتی هماهنگ-3,780,000
Lenovo Ideapad Y5070 i7-16GB-1TB-4GB Intel Core i7 4710HQ2.5~3.5GHz161TB15.6GeForce GTX-860M 4GB2.6لپ تاپ گارانتی الماس--
Lenovo Ideapad Z5070 Intel Core i7 4510u2.0~3.1GHz81TB15.6GeForce GT 840M 4GB2.4لپ تاپ گارانتی الماس2,680,0002,690,000
Lenovo Ideapad Z5070 i7-8GB-1TB-2GB Intel core i7 4510UI2.0~3.1GHz81TB15.6GeForce GT840M 2GB2.5--
Lenovo Ideapad Z5070 i7-16GB-1TB-4GB Intel core i7 4510U2.0~3.10GHz161TB15.6GeForce GT840M 4GB2.5--
Lenovo IdeaPad Z510 Intel Core i5 4200M2.5~3.1GHz61TB15.6GeForce GT 740M 2GB2.1لپ تاپ گارانتی سازگار2,140,0002,055,000
Lenovo IdeaPad Z510 i7-6GB-1TB-2GB Intel Core i7 4702MQ2.2~3.2 GHz61TB15.6GeForce GT 740M 2GB2.1لپ تاپ گارانتی سریر+شکلاتی2,480,0002,470,000
Lenovo ThinkPad E531 Intel Pentium 2030M2.50GHz450015.6-1,300,000
Lenovo ThinkPad S440 i5-4GB-500GB-2GB Intel Core i5 4200U1.6~2.6GHz450014Radeon HD 8670M 2GB1.78لپ تاپ گارانتی سازگار+Touch+WIN8-3,230,000
Lenovo ThinkpadEdge E540 Intel core i3 4000M2.40GHz450015.6GeForce GT820M 2GB2.44لپ تاپ گارانتی سازگار-1,590,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ اپل Appleلیست قیمت لپ تاپ اپل Apple

Apple IMac ME088 Intel core i5 Haswell3.2GHz81TB27.0Geforce GT755M 1GB9.54لپ تاپ بیمه سامان--
Apple MacBook Air MD712 Intel Core i51.3~2.6 GHz425611.6Intel HD Graphics 50002.0لپ تاپ گارانتی بین الملل3,650,0003,692,000
Apple MacBook Air MD761 Intel Core i51.3~2.6GHz425613.3Intel HD Graphics 50001.35لپ تاپ os x mountaim lion3,910,0003,962,000
Apple MacBook Pro MD212 Intel Core i52.5 GHz8128SSD13.3Intel HD Graphics 40001.62لپ تاپ گارانتی بین الملل4,420,0004,472,000
Apple MacBook Pro MD975 Intel core i7 3.3GHz825615.4GeForce GT650M 1GB2.02لپ تاپ گارانتی بین الملل6,130,0006,205,000
Apple MacBook pro MD976 Intel core i7 2.6GHz851215.4GeForce GT650M 1GB2.02لپ تاپ گارانتی بین الملل6,840,000-
Apple MacBook Pro ME866 Intel core i5 Haswell2.60~ 3.10851213Intel Iris Graphics1.57لپ تاپ گارانتی بین الملل5,690,0005,765,000
Apple MacBook Pro MGX72 Intel core i5 Haswell2.6GHz8128SSD13.3Intel Iris Graphics1.57لپ تاپ گارانتی بین الملل4,140,0004,190,000
Apple MacBook Pro MGX82 Intel Core i5 Haswell2.6~3.1GHZ8256SSD13.3Intel Iris Graphics1.57لپ تاپ گارانتی بین الملل4,710,0004,772,000
Apple MacBook pro MGXC2 Intel core i72.5GHz16512SSD15.4Geforce GT750M 2GB2.02لپ تاپ یمه سامان7,390,000-
Apple MacBookpro MGXD2 Intel core i73.0GHz851213.3Intel Iris pro Graphics2.02--
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ فوجیتسو Fujitsuلیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu

Fujitsu LifeBook AH544 i7-6-750-2GB Intel Core i7 4702MQ2.2~3.2GHz61TB15.6GeForce GT 720M 2GB2.4لپ تاپ گارانتی بهین-2,220,000
Fujitsu LifeBook AH544C Intel core i5 4200UUPTO2.6GHz675015.6GeForce GT720 2GB2.4--
Fujitsu LifeBook E752 i5-4GB-500GB-Intel Intel Core i5 3230M2.5 GHz450015.6Intel HD Graphics 40002.5-3,140,000
Fujitsu LifeBook S904 Intel Core i5 4300U1.9~ 2.9 GHz81TB13.3Intel HD Graphics 44001.49-3,040,000
Fujitsu LifeBookU904 Intel Core i7 4600U2.1~3.3 GHz6500 1614Intel HD Graphics 44001.39لپ تاپ 500+16-3,750,000
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ توشیبا Toshibaلیست قیمت لپ تاپ توشیبا Toshiba

Toshiba R930 - F025 Intel Core i5 3210M2.5~3.1 GHz450013.3Intel HD Graphics 40001.5لپ تاپ Ultrabook3,700,0003,742,000
Toshiba Satellite L50 i7-8G-1TB-2G Intel Core i7 4510U2.0~3.1GHz81TB15.6ATI R7 2GB2.40--
Toshiba Satellite C40 Intel core i3 3311M250014.1GeForce GT720M 1GB--
Toshiba Satellite C45 Intel core i3 3311M450014.1GeForce GT720M 1GB--
Toshiba Satellite C55 Intel Pentium N3530450015.6Intel HD Graphics--
Toshiba Satellite C850 i7-6GB-750GB-1GB Intel Core i7 3630QM2.4~3.4 GHz675015.6Radeon HD 7610M 1GB2.3لپ تاپ گارانتی +سفید-2,420,000
Toshiba Satellite S40-AT01 Intel core i5 3337U2.70GHz450014.1GeForce GT740M 2GBلپ تاپ Slim+Silver--
لپ تاپ پردازنده لپ تاپSpeedرمHDD Sizeگرافیک لپ تاپWeiلپ تاپقیمت لپ تاپقیمت لپ تاپ گارانتی ایران

قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNGلیست قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG

SAMSUNG 300E5Z-A0F Dual core B9602.20GHz250015.6Intel HD Graphics2.3--
لپ تاپ ( نوت بوک | لب تاب ) هایی که نام آنها به * ختم می شود ، لپ تاپ های سفارشی ( Customize ) می باشند
داتیس آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات لپ تاپ ها ( لب تاب ) هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان لب تاب مراجعه نمایید
در صورتیکه لپ تاپ مورد نظر شما در لیست قیمت لپ تاپ وجود نداشت و یا قیمت لپ تاپ به روز نبود جهت خرید لپ تاپ با واحد فروش تماس حاصل نمایید

فروشگاه اینترنتی داتیس آنلاین به همت گروهی از جوانان علاقه مند به توسعه و گسترش خدمات رایانه ای اعم از فروش لپ تاپ (لب تاب) ، نوت بوک و قطعات کامپیوتر ، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر های شخصی و لپ تاپ ( Laptop ) و کلیه خدمات مرتبط با این حوزه ها ، بین اقشار جامعه در پایتخت تاسیس گردید.

عمده فعالیت این مجموعه در طی این سال ها تامین نیازهای بازار کامپیوتر و همچنین نیاز کاربران اعم از قیمت روز فروش انواع نوت بوک و لپ تاپ با برندهای معتبر جهانی لپ تاپ Asus, لپ تاپ Dell, لپ تاپ Sony, لپ تاپ HP, لپ تاپ Acer, لپ تاپ Lenovo, لپ تاپ FUJITSU, لپ تاپ MSI, لپ تاپ TOSHIBA, لپ تاپ Apple, لپ تاپ SAMSUNG و هم چنین تامین سخت افزار در این خصوص بوده است .

لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG

لیست قیمت لپ تاپ ایسوس asus

لیست قیمت لپ تاپ دل dell

لیست قیمت لپ تاپ سونی sony

لیست قیمت لپ تاپ اچ پی hp

لیست قیمت لپ تاپ ایسر acer

لیست قیمت لپ تاپ لنوو lenovo

لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو fujitsu

لیست قیمت لپ تاپ ام اس آی msi

لیست قیمت لپ تاپ اپل apple

لیست قیمت لپ تاپ توشیبا toshiba

از همان شروع کار تلاش بر این بود که بهترین شرایط از لحاظ نحوه پرداخت ، کیفیت ، قیمت روز خرید ، و ارائه خدمات گارانتی و پشتیبانی برای خریداران فراهم گردد. هدف و اميد اصلي ما در اين فعاليت ، ارائه خدمات مناسب حال مصرف کنندگان جهت ، اعلام قیمت روز لپ تاپ و قطعات کامپیوتر ، دريافت مشاوره ، تسهيل در فرآيند انتخاب محصولات (لپ تاپ اسوس ، لپ تاپ دل ، لپ تاپ سونی ، لپ تاپ اچ پی ، لپ تاپ ایسر ، لپ تاپ لنوو ، لپ تاپ فوجیتسو ، لپ تاپ ام اس آی ، لپ تاپ توشیبا ، لپ تاپ اپل ، لپ تاپ سامسونگ و ...) با توجه به نيازهاي کاربردي آنان بوده و بااين اميد که بتوانيم مصرف کنندگان اينگونه کالاها را با تنوع محصولات و ويژگي ها و کاربردهاي آنها آشنا نماييم، فعاليت خود را آغاز کرده ايم.

قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG

قیمت لپ تاپ ایسوس asus

قیمت لپ تاپ دل dell

قیمت لپ تاپ سونی sony

قیمت لپ تاپ اچ پی hp

قیمت لپ تاپ ایسر acer

قیمت لپ تاپ لنوو lenovo

قیمت لپ تاپ فوجیتسو fujitsu

قیمت لپ تاپ ام اس آی msi

قیمت لپ تاپ اپل apple

قیمت لپ تاپ توشیبا toshiba

برای خرید لپ تاپ و مشاهده لیست قیمت روز فروش لپ تاپ / نوت بوک / لب تاب / قطعات کامپیوتر ، از منو لیست قیمت لپ تاپ و لیست قیمت قطعات کامپیوتر استفاده نمایید

لیست قیمت لپ تاپ ایسوس - لیست قیمت لپ تاپ ایسوس Asus - قیمت لپ تاپ Asus - لیست قیمت نوت بوک ایسوس Asus - لیست قیمت لپ تاپ ایسوس - لیست قیمت لپ تاپ ایسوس Asus - قیمت لپ تاپ Asus - لیست قیمت نوت بوک ایسوس Asus - لیست قیمت لپ تاپ دل - لیست قیمت لپ تاپ دل Dell - قیمت لپ تاپ Dell - لیست قیمت نوت بوک دل Dell - لیست قیمت لپ تاپ دل - لیست قیمت لپ تاپ دل Dell - قیمت لپ تاپ Dell - لیست قیمت نوت بوک دل Dell - لیست قیمت لپ تاپ سونی - لیست قیمت لپ تاپ سونی Sony - قیمت لپ تاپ Sony - لیست قیمت نوت بوک سونی Sony - لیست قیمت لپ تاپ سونی - لیست قیمت لپ تاپ سونی Sony - قیمت لپ تاپ Sony - لیست قیمت نوت بوک سونی Sony - لیست قیمت لپ تاپ اچ پی - لیست قیمت لپ تاپ اچ پی HP - قیمت لپ تاپ HP - لیست قیمت نوت بوک اچ پی HP - لیست قیمت لپ تاپ اچ پی - لیست قیمت لپ تاپ اچ پی HP - قیمت لپ تاپ HP - لیست قیمت نوت بوک اچ پی HP - لیست قیمت لپ تاپ ایسر - لیست قیمت لپ تاپ ایسر Acer - قیمت لپ تاپ Acer - لیست قیمت نوت بوک ایسر Acer - لیست قیمت لپ تاپ ایسر - لیست قیمت لپ تاپ ایسر Acer - قیمت لپ تاپ Acer - لیست قیمت نوت بوک ایسر Acer - لیست قیمت لپ تاپ لنوو - لیست قیمت لپ تاپ لنوو Lenovo - قیمت لپ تاپ Lenovo - لیست قیمت نوت بوک لنوو Lenovo - لیست قیمت لپ تاپ لنوو - لیست قیمت لپ تاپ لنوو Lenovo - قیمت لپ تاپ Lenovo - لیست قیمت نوت بوک لنوو Lenovo - لیست قیمت لپ تاپ اپل - لیست قیمت لپ تاپ اپل Apple - قیمت لپ تاپ Apple - لیست قیمت نوت بوک اپل Apple - لیست قیمت لپ تاپ اپل - لیست قیمت لپ تاپ اپل Apple - قیمت لپ تاپ Apple - لیست قیمت نوت بوک اپل Apple - لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو - لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu - قیمت لپ تاپ Fujitsu - لیست قیمت نوت بوک فوجیتسو Fujitsu - لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو - لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu - قیمت لپ تاپ Fujitsu - لیست قیمت نوت بوک فوجیتسو Fujitsu - لیست قیمت لپ تاپ توشیبا - لیست قیمت لپ تاپ توشیبا Toshiba - قیمت لپ تاپ Toshiba - لیست قیمت نوت بوک توشیبا Toshiba - لیست قیمت لپ تاپ توشیبا - لیست قیمت لپ تاپ توشیبا Toshiba - قیمت لپ تاپ Toshiba - لیست قیمت نوت بوک توشیبا Toshiba - لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ - لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG - قیمت لپ تاپ SAMSUNG - لیست قیمت نوت بوک سامسونگ SAMSUNG - لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ - لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG - قیمت لپ تاپ SAMSUNG - لیست قیمت نوت بوک سامسونگ SAMSUNG -
لطفا جهت خرید آنلاین و استفاده از امکانات بیشتر به آدرس www.DatisOnline.com مراجعه نمایید.